• Finanční gramotnost
  1. Bez práce nejsou koláče 14:05
  2. Kdo šetří má za tři 10:29
  3. Dej a bude ti dáno 11:49
  4. Kdo hledá v Božím království, ten najde 14:20
  5. Dobrý sluha, ale špatný pán 11:15

Kontrolní otázka:

 
Top