• Magnetické společenství
  1. Návyk přítomnosti 14:03
  2. Potřebné obdarování 14:54
  3. Svoboda a manipulace 12:26
  4. Máme otevřeno 14:22

Kontrolní otázka:

 
Top