• Prestiž služby
  1. Velikost osobnosti 12:09
  2. Služba a rodina 13:52
  3. Služba a sebezničení 15:00
  4. Služba se zaměřením 12:22

Kontrolní otázka:

 
Top