• Vedení času
  1. Pohled Boha stvořitele 12:58
  2. Pohled Ježíše Krista 13:52
  3. Pohled ze Starého zákona 10:37
  4. Pohled z Nového zákona 10:22

Kontrolní otázka:

 
Top